6 Eylül 2008 Cumartesi

Gruptan Dışlanma

Gruptan Dışlanma

"Grup" tarafından dışlandığı için üzüntü içinde kendilerine koşan çocuğa ebeveynlerin tepkisi çoğu kez şöyle olur: "Senin o arkadaşlara ihtiyacın yok."; "Sen onlardan daha iyisin, boş ver." veya "Seninle aynı değerde başka arkadaşlar bul." Oysa bir gruba mensup olmak yetişkinliğin bir parçasıdır ve bu çocuğunuz için çok önemlidir. Çocuğunuz arkadaşlığın bu yönüyle ilgili sorunlar yaşarken, aşağıdaki bazı hususları hatırlamakta yarar vardır:
• O gruba girmemesi için kendi duygusal açıkla¬
malarınızı iletmek yerine, çocuğunuzdan gruba
nasıl girilebileceğini öğrenin.
• Öteki çocuklarla veya onların anne-babalarıyla
karşı karşıya gelerek çocuğunuz için mücadele
etmeyin. Çocuğunuzun duygularını dinleyin,
sonra birlikte çocuğunuzun nasıl tepki göster¬
mesi gerektiği konusunda mutabakata varın.
• Çocuğunuzun kendisini kabul ettirmesini teşvik edin. Sizin göreviniz onun arkasında durmak, moral ve

duygusal destek vermektir.
• Çocuğunuzun öteki çocukların giydikleri tarzda
giysiler giymesine izin verin. On yaşından
küçükken normal ve farklı görünmemek çok
önemlidir. Kavgalarınızı tam da bu yaşlarda seç¬
meniz gerekir. Giysiler ve saç uzunluğu ya da
sırt çantasının şekli tartışma konularınız içinde
yer almaması gereken şeylerdir.
• Çocuğunuza onun yaşındayken başınızdan
geçenleri ve arkadaşlarınızı anlatın. Bu,
kişiliğine ve kendisi için talep ettiği şeylere
öfkelenmeden ya da nutuk çekmeden kendi
değerlerinizi çocuğunuza aktarmanın iyi bir
yöntemidir.
Çocuğunuz size ne söylerse söylesin, hâlâ sizin görüşünüze değer verir. Bu nedenle söz konusu sorunla ilgili olarak aşın duygusal olmamaya dikkat edin, yoksa sorunları kendi başına çözmesini zorlaştırırsınız ya da bir daha sorunlarını sizle paylaşmaz.

0 yorum: